Scrabble-interland – Nederland-België  Utrecht    4/08/2007 – wedstrijd 1

 Wedstrijdoverzicht

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

N

3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

o

 

N

4

 

 

 

H

M

 

 

Y

 

C

E

D

E

R

E

5

 

 

 

A

H

 

 

L

 

O

 

 

T

 

N

6

 

 

 

N

o

 

 

O

 

D

 

 

Z

 

 

7

 

 

 

D

 

 

 

F

R

A

 

 

A

 

 

8

 

 

 

S

E

Q

U

O

I

A

 

 

N

 

 

9

 

 

 

P

 

 

 

O

F

T

 

 

D

 

 

10

 

K

N

E

E

P

 

N

 

J

U

 

 

C

 

11

 

 

O

L

L

I

E

S

 

E

R

 

 

A

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

I

K

T

E

13

M

U

Z

E

 

 

G

O

D

G

A

N

S

E

 

14

 

W

E

R

K

J

E

 

 

 

N

 

 

R

 

15

W

E

G

E

 

 

 

 

T

E

E

M

S

T

E

   Aantal deelnemers: 

60

   Aantal beurten: 

19

   Maximum: 

1059

   Beurtgemiddelde: 

55,74

   Aantal scrabbles

7

   Aantal solo's: 

2

   Aantal soloscrabbles

1

   Restblokjes: 

B N S V

 

 BEURT 

 LETTERS 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 TOTAAL 

 SCRABBLE 

 SOLO'S 

1

 SIUA*EO 

8D

H

 SEqUOIA 

74

74

scrabble

  

2

 XYFNO*O 

H3

V

 XYlOFOON 

82

156

scrabble

  

3

 CATEDOJ 

J4

V

 CODAATJE 

79

235

scrabble

  

4

 VAONRBU 

K10

V

 URBAN 

36

271

 

  

5

 ENDPHLA 

D4

V

 HANDSPEL 

84

355

scrabble

  

6

 GONESG* 

13G

H

 GOdGANSE 

80

435

scrabble

 CORNET Jan 

7

 TEEETM* 

15I

H

 TEEMsTE 

101

536

scrabble

  

8

 WEREJKT 

14B

H

 WERKJE 

52

588

 

  

9

 EKBZTVI 

12K

H

 BIKTE 

34

622

 

  

10

 CPMBERA 

N10

V

 CATERT 

46

668

 

  

11

 EGVWEAE 

15A

H

 WEGE 

47

715

 

  

12

 NMAEZEU 

13A

H

 MUZE 

54

769

 

  

13

 OELSEEI 

11C

H

 OLLIES 

51

820

 

 DE RIDDER Jan 

14

 VMNNKP* 

10B

H

 KNEeP 

35

855

 

  

15

 M*NNIRH 

E4

V

 MHo 

32

887

 

  

16

 ZTDDEER 

4J

H

 CEDER 

22

909

 

  

17

 FZTNNRI 

I7

V

 RIF 

33

942

 

  

18

 Z*DATVN 

M2

V

 VoETZAND 

86

1028

soloscrabble

 HEYLEN Ronny 

19

 ENNNIBV 

O1

V

 INNEN 

31

1059

 

  


Verbetering van het maximum:

 BEURT 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 EXTRA 

 TOTAAL 

 6 

 11A 

H

 GOELiNGS 

 107 

 27 

 27 

6

13G

H

GOEDANGS

82

2

27


Scrabbles per beurt: (scrabbles in gele achtergrond zijn niet gevormd door de deelnemers)

 BEURT 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 1 

 8D 

H

 SEqUOIA 

 74 

 2 

 H3 

V

 XYlOFOON 

 82 

 3 

 J4 

V

 CODAATJE 

 79 

 5 

 D4 

V

 HANDSPEL 

 84 

 6 

 13G 

H

 GOdGANSE 

 80 

 

 13H 

H

 SyNAGOGE 

 74 

 7 

 15I 

H

 TEEMsTE 

 101 

 

 15I 

H

 ToEMEET 

 101 

 

 15I 

H

 ToEMETE 

 101 

 

 15F 

H

 MEETnET 

 98 

 

 15I 

H

 MEETElT 

 98 

 

 M7 

V

 TEMpEEST 

 67 

 

 M7 

V

 gETEEMST 

 64 

 

 M8 

V

 gEMETSTE 

 63 

 

 M8 

V

 vETMESTE 

 63 

 18 

 M2 

V

 VoETZAND 

 86