NTSV-toernooi - 'T PEIRT, Dendermonde - 29/09/2007

 Wedstrijdoverzicht

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

 

 

R

 

 

F

I

K

S

E

R

 

 

 

S

2

D

u

i

N

P

A

N

 

 

H

O

E

K

E

N

3

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

O

4

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

H

E

X

 

E

5

 

 

E

 

R

I

J

Z

A

D

E

L

 

 

I

6

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

M

E

7

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

N

8

 

 

 

 

C

R

E

W

 

E

G

G

E

N

D

9

 

 

 

 

 

 

G

A

B

T

 

 

 

E

 

10

 

Z

 

 

 

Q

 

S

 

 

 

 

 

Y

 

11

 

O

 

S

T

A

D

B

O

E

K

 

 

 

 

12

 

E

 

 

 

T

 

E

 

 

 

 

 

 

 

13

 

V

 

 

 

 

F

R

U

M

O

N

A

 

 

14

 

E

 

 

P

U

 

E

 

 

 

 

 

 

 

15

I

N

L

A

U

T

E

N

 

 

 

 

 

 

 

   Aantal deelnemers: 

145

   Aantal beurten: 

19

   Maximum: 

967

   Beurtgemiddelde: 

50,89

   Aantal scrabbles

5

   Aantal solo's: 

2

   Aantal soloscrabbles

0

   Restblokjes: 

M N S T W

 

 BEURT 

 LETTERS 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 TOTAAL 

 SCRABBLE 

 SOLO'S 

1

 COWEARE 

8E

H

 CREW 

26

26

 

  

2

 ABVGZAT 

9G

H

 GABT 

28

54

 

  

3

 XS**BEN 

H8

V

 WASBEreN 

42

96

 

  

4

 GYNEEDG 

8J

H

 EGGEND 

45

141

 

  

5

 N*OENIS 

O1

V

 SNOEIeND 

80

221

scrabble

  

6

 HIOAEEK 

2J

H

 HOEKEN 

38

259

 

  

7

 VZYM*AO 

N6

V

 MONeY 

47

306

 

  

8

 VSIKFEZ 

1F

H

 FIKSE 

38

344

 

  

9

 OD*KAST 

11D

H

 STADBOeK 

106

450

scrabble

 OUNANE Riccardo 

10

 TEUNLA* 

15A

H

 iNLAUTEN 

92

542

scrabble

 ROELS Stefaan 

11

 LC*QERN 

K1

V

 ROChEL 

37

579

 

  

12

 VJOETZE 

B10

V

 ZOEVEN 

40

619

 

  

13

 LIRAZDJ 

5E

H

 RIJZADEL 

86

705

scrabble

  

14

 XNOFMUA 

13G

H

 FRUMONA 

48

753

 

  

15

 DEPQTDT 

F10

V

 QAT 

33

786

 

  

16

 X*ETDND 

4K

H

 HEX 

34

820

 

  

17

 DNUPR*N 

14E

H

 PU 

36

856

 

  

18

 ND**ANP 

2A

H

 DuiNPAN 

79

935

scrabble

  

19

 EDVJSNR 

C1

V

 RIJVEND 

32

967

 

  


Verbeteringen van het maximum:

 BEURT 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 EXTRA 

 TOTAAL 

 3 

 E5 

V

 BeNChES 

 48 

 6 

 6 

  

 E5 

V

 oBSCeEN 

 48 

 6 

  

  

 E5 

V

 oBSCeNE 

 48 

 6 

  

 5 

 11D 

H

 NEONBuIS 

 90 

 10 

 16 

 11 

 B10 

V

 CLiNEN 

 42 

 5 

 21 


Scrabbles per beurt (scrabbles in gele achtergrond werden niet door de deelnemers gevormd):

 BEURT 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 5 

 O1 

V

 SNOEIeND 

 80 

 

 15A 

H

 INSNOvEN 

 77 

 

 15A 

H

 SpIONNEN 

 77 

 

 O1 

V

 SNOtEIND 

 77 

 

 13B 

H

 INwONERS 

 74 

 

 14B 

H

 EONISmEN 

 74 

 

 14B 

H

 lINOSNEE 

 74 

 

 14G 

H

 pENSIOEN 

 74 

 

 E8 

V

 CONSIgNE 

 74 

 

 13C 

H

 SINjOREN 

 72 

 

 13F 

H

 ONREINSt 

 72 

 

 M2 

V

 ONkIESEN 

 72 

 

 M7 

V

 SENIOrEN 

 72 

 

 L3 

V

 INSpOGEN 

 70 

 

 L3 

V

 ONENIGSt 

 70 

 

 L4 

V

 SpONGINE 

 70 

 

 L5 

V

 ISoGONEN 

 70 

 

 M3 

V

 iNSNOEIE 

 70 

 

 N2 

V

 lINNEONS 

 70 

 9 

 11D 

H

 STADBOeK 

 106 

 

 2A 

H

 STrODAK 

 87 

 

 13C 

H

 DAKvORST 

 82 

 

 13F 

H

 KORDaATS 

 82 

 

 14B 

H

 DAKSTOEl 

 82 

 

 L8 

V

 GOuDKAST 

 82 

 

 14B 

H

 KAThODES 

 78 

 

 4H 

H

 STOKwADE 

 78 

 

 12F 

H

 kOEKSTAD 

 74 

 

 12F 

H

 tSEDAKOT 

 74 

 

 13E 

H

 DoORSTAK 

 66 

 

 15B 

H

 DuKATONS 

 65 

 

 13E 

H

 STORmDAK 

 64 

 

 15F 

H

 lANDKOST 

 64 

 

 15F 

H

 hANDSTOK 

 63 

 

 15F 

H

 KANTDoOS 

 63 

 10 

 15A 

H

 iNLAUTEN 

 92 

 

 13B 

H

 NAsLEURT 

 90 

 

 15A 

H

 TULpANEN 

 89 

 

 13C 

H

 TaALUREN 

 88 

 

 13A 

H

 pLANTEUR 

 86 

 

 13C 

H

 lANTERLU 

 86 

 

 13G 

H

 bRUTALEN 

 86 

 

 14G 

H

 NEUTrALE 

 84 

 

 14A 

H

 NATUrELE 

 80 

 

 14G 

H

 LEENAUTo 

 80 

 

 14G 

H

 sELENAUT 

 80 

 

 13H 

H

 RiTUALEN 

 78 

 

 14C 

H

 NATUrEEL 

 77 

 

 13D 

H

 NaTURALE 

 69 

 

 13D 

H

 pLEURANT 

 69 

 13 

 5E 

H

 RIJZADEL 

 86 

 

 5E 

H

 ZIJLADER 

 86 

 18 

 2A 

H

 DuiNPAN 

 79