Oefenmatch - YPSILON, Heist - 06/01/2008

 Wedstrijdoverzicht

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

F

 

 

I

2

 

 

 

S

 

 

B

E

D

R

A

A

I

E

N

3

 

 

 

H

 

 

 

T

 

 

 

X

 

 

G

4

V

 

 

O

 

S

 

J

 

 

 

E

 

b

E

5

O

N

T

R

O

L

L

E

N

D

E

N

 

o

P

6

R

 

 

A

 

U

 

 

 

 

 

 

 

Y

O

7

K

 

 

N

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

O

8

T

 

 

G

 

E

 

S

M

A

C

K

 

 

T

9

 

 

 

E

 

R

 

 

 

 

U

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

E

 

 

 

 

11

 

 

 

B

A

N

N

E

N

D

E

 

 

 

 

12

G

E

H

O

T

 

 

 

 

 

N

 

 

 

F

13

 

L

E

M

 

 

 

 

 

 

D

I

E

V

E

14

 

 

 

 

 

J

U

I

N

D

E

 

 

 

E

15

 

 

 

K

R

A

P

S

 

 

 

 

 

 

M

   Aantal deelnemers: 

143

   Aantal beurten: 

19

   Maximum: 

1072

   Beurtgemiddelde: 

56,42

   Aantal scrabbles

6

   Aantal solo's: 

0

   Aantal soloscrabbles

0

   Restblokjes: 

C Q S ZZ

 

 BEURT 

 LETTERS 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 TOTAAL 

 SCRABBLE 

 SOLO'S 

1

 CZKSAMT 

8H

H

 SMACK 

34

34

 

  

2

 UNIOUEE 

K8

V

 CUEEN 

24

58

 

  

3

 IYVEDPE 

13K

H

 DIEVE 

32

90

 

  

4

 DNDEMEF 

O12

V

 FEEM 

39

129

 

  

5

 INUAJ*D 

14F

H

 JUINDe 

38

167

 

  

6

 ANN*DEN 

11D

H

 bANNENDE 

66

233

scrabble

  

7

 SLEERUW 

F4

V

 SLUWEREN 

79

312

scrabble

  

8

 OLOETNR 

5A

H

 ONTROLLE 

78

390

scrabble

  

9

 RPHSKAO 

15D

H

 KRAPS 

63

453

 

  

10

 EHANOGS 

D2

V

 SHORANGE 

86

539

scrabble

  

11

 RKVHTIN 

A4

V

 VORKT 

48

587

 

  

12

 ELTWMTJ 

H1

V

 WETJE 

51

638

 

  

13

 DHOEGAT 

12A

H

 GEHOT 

39

677

 

  

14

 EZZDENC 

5A

H

 ONTROLLENDE 

36

713

 

  

15

 XZEQFA* 

L1

V

 FAXEn 

54

767

 

  

16

 B**IAEN 

2G

H

 BEdrAAIEN 

68

835

scrabble

  

17

 OEPIO*T 

O1

V

 INgEPOOT 

149

984

scrabble

  

18

 QYCEMZL 

13B

H

 LEM 

35

1019

 

  

19

 **ZSCYZ 

N4

V

 boY 

53

1072

 

  


Verbeteringen van het maximum:

 BEURT 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 EXTRA 

 TOTAAL 

 9 

 4H 

H

 RASPHOK 

 91 

 28 

 28 

 16 

 M6 

V

 ABsENtIE 

 76 

 8 

 36 

16

2A

H

ABuSIEvEN

74

6

 

16

2A

H

BAISsErEN

74

6

 

16

2A

H

BIESvArEN

74

6

 

16

2A

H

kIESBArEN

74

6

 

16

M6

V

BAsElINE

74

6

 

16

2A

H

BAlSEmEN

70

2

 


Scrabbles per beurt: (scrabbles in gele achtergrond werden niet gevormd door de deelnemers)

 BEURT 

 PLAATS 

 H/V 

 WOORD 

 SCORE 

 6 

 11D 

H

 bANNENDE 

 66 

 

 11D 

H

 jANNENDE 

 66 

 

 11D 

H

 mANNENDE 

 66 

 

 11D 

H

 wANNENDE 

 66 

 

 11E 

H

 bANENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 eNNEADEN 

 66 

 

 11E 

H

 mANENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 NADENkEN 

 66 

 

 11E 

H

 NADiENEN 

 66 

 

 11E 

H

 NAkENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 NArENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 NAsNEDEN 

 66 

 

 11E 

H

 NAzENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 tANENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 wANENDEN 

 66 

 

 11E 

H

 zANENDEN 

 66 

 

 10D 

H

 wANNENDE 

 64 

 7 

 F4 

V

 SLUWEREN 

 79 

 

 7B 

H

 SLUWERE 

 76 

 8 

 4B 

H

 LOONSTER 

 78 

 

 4D 

H

 LOSTOREN 

 78 

 

 4D 

H

 LOSTORNE 

 78 

 

 5A 

H

 ONTROLLE 

 78 

 10 

 D2 

V

 SHORANGE 

 86 

 16 

 2G 

H

 BEdrAAIEN 

 68 

 17 

 O1 

V

 INdOOPTE 

 149 

 

 O1 

V

 INgEPOOT 

 149 

 

 O1 

V

 INPOOtTE 

 149 

 

 O1 

V

 kNIEPOOT 

 149 

 

 O1 

V

 kNOEIPOT 

 149