De nieuwe individuele ranking: voorbereidende beschouwingen

 

 

 

In onderstaande grafiek werden de uitslagen van de voorbije 15 interclubs (Putte 2002 t/ Putte 2003) aanschouwelijk weergegeven. Hoe werden de uitslagen benaderd? Omdat niet alle interclubs evenveel deelnemers tellen werden de uitslagen in 10 gelijke stukken verdeeld met behulp van de percentielenmethode. Wat is een percentiel ?

                - in een interclub met 111 deelnemers:            10e percentiel = 11e in de uitslag

                                                                                              50e percentiel = 55e in de uitslag

                - in een interclub met 143 deelnemers:            10e percentiel = 14e in de uitslag

                                                                                              50e percentiel = 72e in de uitslag

 

Op de verticale as staan de behaalde percentages vermeld, op de horizontale as staan de percentielposities.

Positie 1 toont de uitslag van de winnaar en positie 11 de uitslag van de laatste. Posities 2 t/m 9 staan voor

percentiel 10  t/m percentiel 90.

 


 

Men kan hieruit afleiden dat het uitslagenpatroon van de verschillende interclubs nogal gelijklopend is. Er wordt echter nogmaals aangetoond dat de behaalde percentages zich niet lenen tot rechtstreekse verwerking in een ranking. Op sommige interclubs worden makkelijker hoge percentages gescoord dan op andere. Moeilijke scrabbles, een moeilijke maalnegen, beurten met massa’s nullen spelen hierin een rol.

 

Er moet dus een correctie gebeuren voor de moeilijkheidsgraad van de interclub. Hierbij worden achtereenvolgens 2 correctieparameters op de uitslagen losgelaten:

 

-          de uitslag van de winnaar is de basis 100. D.w.z. dat het percentage van de winnaar verhoogd wordt tot 100%. Dezelfde absolute verhoging wordt toegepast op de percentages van de andere deelnemers. Vb. De winnaar behaalde 92%: zijn uitslag, maar ook die van alle anderen wordt met 8% opgetrokken. De score van de winnaar is m.a.w altijd 100%

-          nadien wordt er per interclub een correctiefactor toegepast die ervoor zorgt dat de score voor de deelnemers die op het 50e percentiel eindigden identiek gelijk is over alle interclubs heen.

 

Hieronder vindt men cijfers die gelden na aanpassing naar basis 100:

-          het aantal deelnemers verschilt

-          de gemiddelde mediaan en het rekenkundig gemiddelde schommelt rond de 75%. Dit percentage kan de grens vormen tussen A- en B-spelers (zie verder)

-          de deviatie is een parameter (functie in excel) die weergeeft welke spreiding er bestaat in een verzameling gegevens. Grote deviaties duiden op een grote verschillen in de uitslag tussen de top en de staart.

 

verschil 100

6,99

8,51

2,06

4,30

0,63

10,73

1,11

4,71

6,51

2,88

2,67

4,62

8,18

2,31

7,53

 

 

 

Putte

Aalst

Tess'lo

St-Niklaas

Ronse

D'monde

O'duinkerke

Mechelen

Heist

Genk

Brugge

Gent

Koksijde

Tielt

Putte

gemiddelde

aantal deeln.

121

121

133

140

113

117

114

158

144

134

151

144

120

143

126

131,93

mediaan

74,32

72,73

68,59

67,68

79,96

74,21

74,06

82,90

76,58

70,16

74,17

74,36

75,45

83,74

75,96

74,99

gemiddeld

74,57

73,36

69,49

66,87

78,69

73,65

73,78

81,41

75,80

69,50

73,18

74,90

74,96

82,21

75,68

74,54

deviatie

9,98

9,55

9,45

11,07

8,54

9,86

8,33

7,28

10,96

14,04

8,66

9,17

7,18

8,64

10,82

9,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van de verzameling na de aanpassing naar basis 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemiddeld

winnaar

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

perc 10

87,21

86,07

81,22

80,41

89,23

85,70

83,88

89,75

90,09

87,76

82,51

87,49

82,78

93,06

89,82

86,46

perc 20

83,40

81,62

78,19

77,93

85,39

81,86

80,42

87,56

85,13

81,71

80,34

82,55

79,76

88,86

84,06

82,58

perc 30

80,40

77,47

74,19

72,58

82,76

79,55

78,02

85,97

80,51

78,19

78,08

79,50

77,80

87,05

82,29

79,62

perc 40

77,23

75,43

70,96

69,31

81,13

76,19

75,90

84,12

78,52

73,78

76,02

76,64

76,50

85,84

78,74

77,09

perc 50

74,32

72,73

68,59

67,68

79,96

74,21

74,06

82,90

76,58

70,16

74,17

74,36

75,45

83,74

75,96

74,99

perc 60

72,24

71,66

67,07

63,68

78,42

70,47

72,25

80,80

74,19

67,23

72,32

72,57

73,75

80,67

73,07

72,69

perc 70

69,69

68,66

64,49

60,91

75,31

68,15

70,41

77,88

71,13

61,83

69,85

70,51

71,25

77,65

69,84

69,84

perc 80

65,88

64,22

62,32

56,36

71,86

65,05

67,60

75,00

67,25

57,66

66,46

68,48

69,74

74,75

67,41

66,67

perc 90

61,35

61,02

57,09

53,52

66,90

60,30

63,22

72,12

61,12

50,82

60,90

64,25

66,85

71,79

62,80

62,27

laatste

50,46

44,97

43,87

39,19

53,76

51,49

46,60

54,08

39,07

28,50

36,41

41,68

49,20

49,95

43,76

44,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschil met winnaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winnaar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

perc 10

12,79

13,93

18,78

19,59

10,77

14,30

16,12

10,25

9,91

12,24

17,49

12,51

17,22

6,94

10,19

13,54

perc 20

16,60

18,38

21,81

22,07

14,61

18,14

19,58

12,44

14,87

18,29

19,66

17,45

20,24

11,14

15,94

17,42

perc 30

19,60

22,53

25,81

27,42

17,24

20,45

21,98

14,03

19,49

21,81

21,92

20,50

22,20

12,95

17,72

20,38

perc 40

22,77

24,57

29,04

30,69

18,87

23,81

24,10

15,88

21,48

26,22

23,98

23,36

23,50

14,16

21,26

22,91

perc 50

25,68

27,27

31,41

32,32

20,04

25,79

25,94

17,10

23,43

29,84

25,83

25,65

24,55

16,26

24,05

25,01

perc 60

27,76

28,34

32,93

36,32

21,58

29,53

27,75

19,20

25,81

32,77

27,68

27,43

26,25

19,33

26,93

27,31

perc 70

30,31

31,34

35,51

39,09

24,69

31,85

29,59

22,12

28,87

38,17

30,15

29,49

28,75

22,35

30,16

30,16

perc 80

34,12

35,78

37,68

43,64

28,14

34,95

32,40

25,00

32,75

42,34

33,54

31,52

30,26

25,25

32,59

33,33

perc 90

38,65

38,98

42,91

46,48

33,10

39,70

36,78

27,88

38,88

49,18

39,10

35,75

33,15

28,21

37,20

37,73

laatste

49,54

55,03

56,13

60,81

46,24

48,51

53,40

45,92

60,93

71,50

63,59

58,32

50,80

50,05

56,24

55,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correctiefactor

0,97

0,92

0,80

0,77

1,25

0,97

0,96

1,46

1,07

0,84

0,97

0,98

1,02

1,54

1,04

 

 

 

De bovenstaande correctiefactoren (laatste lijn van bovenstaande tabel) kunnen gebruikt worden om op een eenvoudige manier een correctie te doen voor de spreidingsverschillen. Na de herleiding van de uitslagen naar basis 100 voor de winnaars, en de aanpassing voor de spreidingsverschillen bekomt men volgende percentielwaarden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemiddeld

winnaar

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

perc 10

87,54

87,22

85,05

84,84

86,56

86,13

84,46

85,01

89,42

89,74

83,07

87,80

82,46

89,32

89,41

86,54

perc 20

83,83

83,14

82,63

82,92

81,77

82,41

81,12

81,81

84,12

84,67

80,96

82,98

79,38

82,86

83,42

82,54

perc 30

80,91

79,34

79,45

78,78

78,48

80,17

78,81

79,48

79,19

81,72

78,78

80,01

77,38

80,09

81,57

79,61

perc 40

77,82

77,47

76,88

76,25

76,45

76,91

76,76

76,78

77,07

78,02

76,78

77,21

76,06

78,22

77,89

77,11

perc 50

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

74,99

perc 60

72,96

74,01

73,78

71,90

73,06

71,37

73,25

71,92

72,44

72,53

73,20

73,25

73,26

70,27

71,99

72,61

perc 70

70,48

71,26

71,73

69,75

69,18

69,12

71,47

67,65

69,18

68,01

70,81

71,24

70,71

65,62

68,63

69,66

perc 80

66,77

67,19

70,00

66,23

64,88

66,10

68,76

63,44

65,03

64,51

67,53

69,26

69,17

61,17

66,10

66,41

perc 90

62,36

64,25

65,84

64,03

58,69

61,50

64,54

59,23

58,49

58,78

62,14

65,14

66,23

56,61

61,31

61,94

laatste

51,75

49,53

55,31

52,94

42,29

52,96

48,52

32,84

34,95

40,07

38,43

43,12

48,25

23,02

41,50

43,70

 

De winnaar heeft altijd 100 punten en de mediaanwaarde is voor elke wedstrijd gelijk aan de gemiddelde waarde over 15 interclubs. Na elke interclub zal het gemiddelde marginaal wijzigen waardoor de score van elke interclub die in de ranking wordt verrekend zal wijzigen.

 

 

 


Bovenstaande grafiek toont de behaalde scores in 15 verschillende interclubs.

 

 

 

Wat is kenmerkend voor de nieuwe ranking?

 

-          de score van de winnaar van elke interclub is de basis bij de verwerking van de resultaten. Vroeger was dat de score van de de speler die doorging voor de “referentie”. Die referentiepositie werd bepaald op basis van de meting van de sterkte van het deelnemersveld. In het nieuwe voorstel wordt de sterkte van het deelnemersveld buiten beschouwing gelaten.

-          in alle ranking-interclubs worden aan de winnaar 100 punten toegekend. In de oude ranking konden deze variëren van pakweg +40 (Ronny Heylen +37,00 in Brugge) tot + 15 (Jan De Ridder +16.60 in Heist). 

-          de plafondscore in de ranking is 100. Om die score te behalen moet een speler alle interclubs waaraan hij/zij deelneemt winnen. In het duplicate scrabbelen waarin men het opneemt tegen de andere aanwezige spelers is dit een logisch maximum. In de oude ranking bestond er geen theoretisch te bepalen maximum.

-          De gemiddelde mediaan over 15 interclubs ligt –toevallig- op 74.99 punten. De voor de hand liggende nieuwe klassegrenzen liggen dan ook als volgt:

-          A1: van 100.00 tot 95.00                   

-          A2: van 94.99 tot 90.00                     

-          A3: van 89.99 tot 85.00                     

-          A4: van 84.99 tot 80.00                     

-          A5: van 79.99 tot 75.00                     

-          B1: van 74.99 tot 70.00                      

-          B2: van 69.99 tot 65.00                      

-          B3: van 64.99 tot 60.00                      

-          B4: van 59.99 tot 55.00                      

-          B5: van 54.99 tot 00.00                      

 

 

 

 

Ronny Rutten

30 mei 2003